cài emotion cho ios 7

  • Hướng dẫn cài emotion cho ios 7 nhắn tin nhiều cảm xúc
    02:47PM 25/10/2014
    Sử dụng emotion cho thiết bị chạy iOS 7       Khi bạn đang trò chuyện với bạn bè và gia đình trên Message, bạn có thể không hoàn toàn truyền đạt cảm xúc tương tự mà bạn có thể nếu bạn đang nói chuyện khi đối mặt trực tiếp. Tuy nhiên, đây là lý do emoji đi vào chơi. Emoji...