Cập nhật ios 8.1 cho iphone 5s đã jailbreak

  • Hướng dẫn update ios 8.1 cho iphone 5s đã jailbreak
    08:16AM 29/11/2014
    iOS 8.1 cho iphone 5s đã jailbreak iOS 8.1 là phiên bản mới nhất đã được cập nhật tại sự kiện được diễn ra gần đây, cho phép người dùng cập nhật thêm nhiều tính năng mới như: sự trở lại của Camera Roll và thêm chức năng iCloud Photo Library cho phép lưu trữ hình ảnh từ...