iphone

  • Khắc phục iPhone sạc không lên phần trăm pin
    02:56PM 30/12/2015
    Khắc phục iPhone sạc không lên phần trăm pin Người dùng có thể theo dõi và kiểm soát dung lượng pin của máy thông qua phần trăm pin được hiển thị. Tuy nhiên, gần đây một số người dùng phản ánh rất nhiều về tình trạng iPhone sạc không lên phần trăm pin. Vậy nguyên...