phone 5s có bị cong không

  • Điện thoại iPhone 5s có bị cong không
    12:31PM 07/01/2015
    iPhone 5s có dể bị cong không Gần đây khi chiếc iPhone 6 mới ra đời đã có nhiều phản ánh rằng chiếc iPhone rất dễ bị cong vênh và cũng đã có nhiều thí nghiệm chứng minh điều đó. Vậy còn chiếc iPhone 5s có bị cong không? Một chiếc Smartphone có giá trị lớn như iPhone...