Samsung Galaxy Note 7 lỗi tin nhắn

  • Nguyên nhân Samsung Galaxy Note 7 không gửi được tin nhắn
    02:00PM 22/09/2016
    Samsung Galaxy Note 7 không gửi được tin nhắn là lỗi mà khá nhiều người dùng đang gặp phải sau nhưng lỗi nghiêm trọng đã xảy ra trên Note 7 trong thời gian qua, lỗi không gửi được tin nhắn khiến người dùng rất lo lắng vì ảnh ảnh hưởng khá nhiều đến công việc hàng ngày, vậy...