Sony Xperia C4 đọ camera cùng iphone 5s

  • Sony Xperia C4 đọ camera cùng iphone 5s
    12:18AM 29/08/2015
    Sony Xperia C4 hay iPhone 5s - điện thoại nào chụp ảnh tốt hơn? Điện thoại iPhone 5s hay điện thoại Sony Xperia C4 đều là những sản phẩm điện thoại có thương hiệu nổi tiếng và được rất nhiều người tiêu dùng quan tâm tới ngay từ khi những dòng sản phẩm này mới...