Update iOS 8 cho iPhone 4

  • Có thể update lên iOS 8 cho iPhone 4 4s được hay không
    09:24PM 05/11/2014
    Một số lưu ý khi update phiên bản IOS 8 cho iPhone 4 Như chúng ta đã biết, thế hệ iPhone 4 của Apple bao gồm hai phiên bản: 4 và 4S. Tuy nhiên, vào trung tuần tháng 9.2014, khi Apple công bố chính thức phát hành phiên bản IOS 8 cho các dòng sản phẩm mình thì chỉ có những người sở hữu...