báo lỗi khi xem phim trên iPhone 5

  • Báo lỗi khi xem phim trên iPhone 5
    03:03PM 16/07/2015
    Tìm hiểu tại sao iPhone 5 không xem được video và cách khắc phục Hiện nay, hiện tượng các bạn không thể xem được video không chỉ xảy ra ở dòng điện thoại iPhone 5 mà còn ở tất cả các dòng thiết bị di động của Apple đều không hỗ trợ người dùng xem video trên trang safari...