biến iPhone thành chuột sử dụng máy tính

  • Biến iPhone thành chuột sử dụng máy tính
    02:33PM 03/08/2015
    Tìm hiểu ứng dụng sử dụng iPhone làm chuột cho máy tính bằng phần mềm Remote Mouse Có lẽ khi các bạn nghe đến việc biến iPhone của  mình có thể trở thành chuột sử dụng cho máy tính laptop thì rất bất ngờ và ngạc  nhiên đúng không? Tuy việc này tưởng chúng khó khăn nhưng...