Cập nhật iOS 8 cho iPhone 4s bị lỗi

  • Lên iOS 8 cho iPhone 4s có lỗi gì so với phiên bản iOS 7
    12:34PM 24/11/2014
    Những lỗi mà iPhone 4s khi cập nhật phiên bản iOS 8 Bạn đang sử dụng iPhone 4s và bạn đang cân nhắc vấn đề nâng cấp hệ điều hành iOS 8 cho chiếc điện thoại của mình có thể gặp một số lỗi, vậy khi tiến hành  lên iOS 8 cho iPhone 4s có lỗi gì, liệu có nên nâng cấp lên...