ios 7 cài ứng dụng ezdecline

  • Ứng dụng Ezdecline cho ios 7 từ chối cuộc gọi mới nhất
    02:41PM 25/10/2014
    Tìm hiểu về ứng dụng Ezdeclin từ chối cuộc gọi trên IOS 7 Iphone là một chiếc điện thoại cao cấp với nhiều tính năng. Tuy nhiên, nó có một nhược điểm là không có chế độ từ chối cuộc gọi khi người dùng không muốn nghe. Để khắc phục tình trạng này, giúp cho người...