iPhone 5 sử dụng iOS 8

  • Cảm nhận iOS 8 trên iPhone 5 sau một thời gian nâng cấp
    02:47PM 18/11/2014
    IOS 8 trên iPhone 5 - Thông minh và tiện ích Vào trung tuần tháng 12 – 2013, cùng với việc Apple ra mắt một siêu phẩm điện thoại mới: iPhone 5 là việc hãng cũng công bố với làng công nghệ thế giới hệ điều hành hoàn toàn mới - IOS 8. Đây được coi là sự kiện đáng trông đợi...