iPhone 5S bị lỗi

  • Khắc phục tình trạng iPhone 5S bị lỗi vân tay
    04:46PM 19/02/2016
    iPhone 5S bị lỗi vân tay iPhone 5S là thiết bị đầu tiên của Apple được tích hợp một tính năng cực kỳ hữu ích và hấp dẫn, chính là khả năng cảm biến vân tay Touch ID, tức là khả năng bảo mật bằng dấu vân tay. Sản phẩm iPhone 5S ngay sau khi ra đời với tính năng cảm biến...