lên iOS 8.1.1 xuống được không

  • iPhone đã lên iOS 8.1.1 không xuống được là đúng hay sai
    07:10AM 09/12/2014
    Lên iOS 8.1.1 không xuống được   iOS 8.1.1 ra đời được xem như là bản vá lỗi  cho phiên bản phần mềm iOS 8.1. Tuy nhiên hiện nay nếu đã lên iOS 8.1.1 thì không thể hạ xuống được phiên bản thấp hơn. Thông thường thì hãng Apple sau khi tung ra một phiên bản phần mềm...