Lưu SHSH

  • Hướng dẫn cách lưu SHSH 7.1.2 cực kỳ đơn giản
    02:06PM 05/11/2014
    Cách lưu SHSH 7.1.2 bằng những công cụ khác nhau SHSH là một chế độ bảo mật được Apple tạo ra để tránh người dùng quay trở lại dùng các bản firmware thấp hơn. Tuy nhiên, điều này tạo ra một số trở ngại như khi update firmware mới nhưng bản mới này lại không ổn định...