pin iPad Air dùng được bao lâu

  • Thời lượng pin của iPad Air từ người dùng
    02:42AM 20/09/2014
    Hãy lắng nghe ý kiến của người đang dùng iPad Air xem họ nói gì về pin iPad Air   - Có thể có nói để người dùng bỏ gần 10 Triệu ra để sở hữu chiếc iPad Air thật sự đó là 1 món tiền không nhỏ. Cũng có thể khẳng định phần lớn mọi người mua và sử dụng iPad Air với...