Sony Xperia C4 bị cong

  • Sony Xperia C4 bị cong
    10:39AM 06/09/2015
    Nhiều chiếc Sony Xperia C4 bị cong bất thường Chiếc Smartphone Sony Xperia C4 được đánh giá như là một thiết bị tinh hoa công nghệ của hãng công nghệ nổi tiếng Sony, chiếc Sony Xperia C4 được chạy trên hệ điều hành Android tiên tiến nhất của hãng và bên cạnh...