Sony Xperia C4 không nhận tai nghe

  • Sony Xperia C4 không nhận tai nghe
    10:16AM 11/09/2015
    Khắc phục hiện tượng điện thoại Sony Xperia C4 không nhận tai nghe Khi thiết bị Sony Xperia C4 của hãng Sony ra mắt trên thị trường đã tạo nên một cơn sốt mạnh mẽ trong giới tiêu dùng. Hầu hết những người dùng Việt Nam đều nghĩ là dòng sản phẩm rất tuyệt vời...