Tính năng tuyệt vời trên Samsung Galaxy A5

  • Tính năng tuyệt vời trên Samsung Galaxy A5 là gì
    08:48AM 19/03/2015
    Tính năng không thể thiếu trong Samsung Galaxy A5 Samsung Galaxy A5 là dòng sản phẩm Samsung Galaxy A đầu tiên được thiết bằng nhôm nguyên khối của hãng Samsung. Với nhiều tính năng vượt trội hơn cả dòng Samsung Galaxy A3, đồng thời có nhiều tính năng được áp dụng cho các sản...