Tinyumbrella cho iOS 7

  • Sử dụng Tinyumbrella cho iOS 7 để lưu SHSH trên iPhone
    02:03PM 08/11/2014
    Sử dụng ứng dụngTinyumbrella cho iOS 7 trên iPhone SHSH được coi là giấy thông hành khi bạn restore firmware cho iPhone cũng như các thiết bị cầm tay của Apple. Tuy nhiên, khi bạn cập nhật bản firmware mới đồng thời bản firmware cũ sẽ bị khóa lại. Điều này sẽ khiến chiếc iPhone...