Ứng dụng Cydia cho iOS 7

  • Cài ứng dụng Cydia cho iOS 7 sử dụng iPhone tuyệt hơn
    04:26PM 29/10/2014
    Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Cydia cho IOS 7 Chắc hẳn người dùng iphone đều đã từng nghe hay sử dụng đến Cydia. Nó là một kho ứng dụng nổi tiếng không kém gì App stores. Tuy nhiên, đây là một ứng dụng của bên thứ 3 chứ không phải do Apple phát triển. Vì vậy, khi sử dụng...